sörmlands skärgårds intresseförening (SSIF)

SSIF är en politiskt obunden förening som främjar naturvård, kulturminnesvård och näringsliv i Sörmlands läns skärgård, som sträcker sig från Trosa i norr och Nävekvarn i söder.

Föreningen är till för alla oss som finner ett intresse och engagemang i att området och livet här värnas och bevaras.

Föreningens mål är:

  • Att verka för en levande skärgård genom att i första hand tillvarata de fastboende öbornas intressen.
  • Att värna om den sörmländska skärgårdsbygdens särart.
  • Att verka för att skärgårdsbefolkningen kan bo kvar och växa genom bl a goda kommunikationer, god infrastruktur och offentlig service samt ekonomisk kompensation för de merkostnader som uppstår för boende och näringsidkare i skärgården.

Styrelsen

Ordförande: Nils 'Nille' Kjellberg, Ringsö 
Vice ordförande: Pierre Stålnäbb, Lacka
Kassör: Eva Simsjö, Långö
Sekreterare: Marie Holst, Rågö 
Ledamöter:
Stig ”Stickan” Lundmark, Holmbystugan
Lisbeth Torstensson, Bergö
Ingrid Carlgren Studsvik
Lars Sandin, Hävringe
Rustan Söderlund, Krampö