Hjärtligt välkommen till ssif- sörmlands skärgårds intresseförening!

Aktuellt

Temadag 26 augusti kl 15 stensunds folkhögskola

Samling vid skolans parkering kl 15.00. Ciceron är Pelle Nestorzon, lärare och ansvarig för båtbyggarlinjen. Se mer information i dokumentet nedan. OBS! Anmälan ska ske till marie@ragogard.se alt 070-694 23 01 (Nille).

 

Frågor som styrelsen arbetar med för närvarande (februari 2023)

 
  • Vindpark Långgrund 1 och 2. Det finns en rad tunga invändningar mot de planeradevindkraftsparkerna utanför Sörmlandskusten som ska framföras såväl till Svea vind som i debattartikelform.
  • Skärgårdstrafiken. Efter att en ny upphandling av skärgårdstrafiken har genomförts utan dialog med SSIF arbetar vi nu för att korrigera en del felaktigheter. Mest oroande är vad som kommer att hända med vintertrafiken. SSIF arbetar för att det ska finnas en svävare stationerad vid Aspnäset.

Samsö-projektet.
Skärgårdarnas riksförbund (SRF) har tagit initiativ till en utbildning om hållbar miljö och
energinfrastruktur med ett ö-perspektiv. Utbildningen ska genomföras 25-28 april och inkluderar en
studieresa till Samsö i Danmark och två digitala workshops. Utbildningen är öppen för medlemmar
samt kommunala/regionala tjänstepersoner.

Leaderprojektet Buskis 2022
Bevarande och utveckling av skärgården i sörmland

Med stöd av Leader Sörmland har projektet "förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland" genomförts mellan sommaren 2021 och våren 2022. Projektet har drivits av SSIF i samarbete med Nyköpings kommun, Trosa kommun, Oxelösunds kommun, Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland samt föreningen Gröna kusten. 
 
Mål och syfte med projektet har varit:

  • En kartläggning och behovsinventering av toaletter och soptunnor i Sörmlands skärgård.
        Här kan ni läsa den sammanfattade rapport som är ett resultat av detta arbete. 
  • En plan för skötsel och ansvarsfördelning.
         Om detta kan ni läsa i ovan redan nämnda rapport samt i slutrapporten som det länkas till                  nedan. 
  • Film om projektet.
        Det blev en mycket trevlig film om den sörmländska skärgården och dess utmaningar, filmen              kan ni se här ovan. 
  • Ett seminarium.
        Seminariet genomfördes den 2 maj i hörsalen på Sörmlands museum. Det är möjligt att titta              på seminariet i efterhand här
  • En sammanfattande rapport om projektet. 
         Rapporten kan ni läsa här
  • Att hitta en samverkansform i form av ett skärgårdsråd för att kunna lyfta frågor som är viktiga för skärgården.
        Under projektet har det startats ett samråd mellan de involverade parterna. Detta är något                  som Region Sörmland nu håller i och vår förhoppning är det ska bli något stadigvarande. 

Varför ville vi driva detta projekt?

Vi vill med detta projekt se hur väl vi är rustade mot en större mängd besökare i skärgården och hur vi kan undvika konflikterna som kan uppkomma när fler människor vistas på samma ställe och nyttjar vackra och ibland känsliga platser i skärgården.

Bakgrunden till inventeringen är att man tror att friluftslivet kommer att öka i hela Sverige och att kajak- och naturturismen ut i skärgården kommer öka. Vilket kommer göra att slitaget på naturen ökar.

En del skärgårdsbor upplever att nedskräpningen ökar när fler ovana friluftsmänniskor vistas i naturen. Många vet inte om att man till exempel inte får elda på berghällar eller att i de flesta naturreservat är det generellt eldningsförbud förutom på iordningställda grillplatser. Många tänker inte på att om en skogsbrand uppstår på en ö så kan det vara väldigt långt för närmaste sjöräddningsbåt/kustbevakning som har släckningsutrustning att komma, vilket kan medföra att hela ön de vistas på brinner ner inklusive kanske både vilda och tama djur.

En tyst kajak kan skrämma mer än en motorbåt då kajaken dyker upp från ingenstans utan förvarning. Och vissa arter är extra känsliga under häckningen och då är fågelskyddet utökat till 100m från strandlinjen för att skydda dessa arter.

Vi vill att alla ska ha tillgång till och kunna njuta av Sörmlands vackra skärgård.  Vi vill informera och sprida kunskap om skärgården och dess värden och hur vi på bästa sätt kan bevara den  biologiska mångfalden för framtiden.

SSIF har i många år diskuterat behovet av ett skärgårdsråd där aktiva föreningar, myndigheter, kommuner och företagare kan mötas och diskutera frågor som berör skärgården. I projektet BUSKIS samverkar skärgårdskommunerna Oxelösund, Trosa och Nyköping samt regionen, länsstyrelsen och utflyktsvägen genom en samrådsgrupp som bildats. 
Projektets syfte  och förhoppning är att hitta en samverkansform i form av ett skärgårdsråd för att kunna lyfta frågor som är viktiga för skärgården.
 

Vi vill gärna att du blir medlem!

medlem? Kan du tänka dig att ta emot info från oss via mail i framtiden?

I vårt arbete med att få ut utskick effektivare och mer miljösmart är e-post en viktig nyckel. Om du kan tänka dig att ta emot information från oss via e-post istället för pappersutskick, kontakta oss på: info@sormlandsskargardsforening.se där du anger namn, telefonnummer, e-postadress (om annan än den du skickar ifrån) så kommer du i fortsättningen att få information digitalt om våra aktiviteter!