Hjärtligt välkommen till ssif- sörmlands skärgårds intresseförening!

Aktuellt

E-post ur funktion!

Föreningens e-post är för närvarande ur funktion. Vår leverantör arbetar med att lösa problemet men det verkar ta tid. Om ni vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta Marie Holst på: marie@ragogard.se  

Detta problem medför också att ni som får årsmöteshandlingarna via e-post kommer att få dessa från ovan nämnda adress. 

Vi ber om ursäkt för detta!

En levande Skärgård, seminarie 3 maj


Tisdag 3 maj kl 9–12, Sörmlands museum
Välkommen till en förmiddag med fokus på möjligheter och utveckling av Sörmlands kust och skärgård.
Fler besökare till skärgården innebär att vi behöver skapa förutsättningar för att bevara och utveckla den på ett hållbart sätt.
Anmäl dig här

Program 3 maj
kl 9.00
Inledning
Moderator Anna Lövheim och Regional utvecklingsdirektör Kenneth Hagström hälsar välkommen.
kl 9.15 Sörmlandskustens skärgård
Vad krävs för att utveckla en levande skärgård med en hållbar natur- och kulturturism? Per Carlsson och Ingrid Carlgren från Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF) presenterar resultatet av den inventering som gjorts i Sörmlands skärgård under sommaren och hösten 2021 samt en vision för skärgårdens utveckling.
Kl 10.30 Blekinge Arkipelag Mattias Holmqvist, koordinator för Biosfärområdet.
Mattias berättar om hållbar besöksnäring på ARK56, hur lednätverk har vuxit fram samt övriga projekt och fokusområden som föreningen jobbar med.
kl 10.50 Vänersamarbetet och projekt Lake Vänern Grand Tour
Projektledare Madeleine Norum berättar hur övergripande Vänerfrågor har samordnats och hur projektet Lake Vänern Grand Tour har bidragit till att konkretisera samarbetet kring destinationsutveckling.
kl 11.10 Det här händer just nu
Gemensam destinationsorganisering Ostkusten, Emil Selse Region Östergötland
kl 11.30 Diskussion Sörmlandskustens möjligheter framåt och nycklar till framgång
11.50 Summering av dagen med Anna Lövheim

Anmäl dig här;  http.//nykoping.se/levandeskargard

 

Årsmöte 11 juni kl 11.00 2022

2022 återgår vi till den fina traditionen att ha årsmötet i Långö skola. 11 juni kl 11 kör vi igång. Båtskjuts utgår från Studsviks brygga samt Källviks brygga kl 10.00.
 

BUSKIS

SSIF har med stöd av Leader Sörmland under sommaren/hösten 2021 genomfört en inventering i Sörmlands skärgård om behovet av toaletter, sopstationer, iläggningsramper och replipunkter för skärgårdsbor. Just nu pågår sammanställningen och rapportskrivandet.

Vi vill med detta projekt se hur väl vi är rustade mot en större mängd besökare i skärgården och hur vi kan undvika konflikterna som kan uppkomma när fler människor vistas på samma ställe och nyttjar vackra och ibland känsliga platser i skärgården.

I projektet BUSKIS samverkar skärgårdskommunerna Oxelösund, Trosa och Nyköping samt regionen, länsstyrelsen och utflyktsvägen genom en samrådsgrupp som bildats. 
Projektets syfte är att hitta en samverkansform i form av ett skärgårdsråd för att kunna lyfta frågor som är viktiga för skärgården.

Bakgrunden till inventeringen är att man tror att friluftslivet kommer att öka i hela Sverige och att kajak- och naturturismen ut i skärgården kommer öka. Vilket kommer göra att slitaget på naturen ökar.

En del skärgårdsbor upplever att nedskräpningen ökar när fler ovana friluftsmänniskor vistas i naturen. Många vet inte om att man till exempel inte får elda på berghällar eller att i de flesta naturreservat är det generellt eldningsförbud förutom på iordningställda grillplatser. Många tänker inte på att om en skogsbrand uppstår på en ö så kan det vara väldigt långt för närmaste sjöräddningsbåt/kustbevakning som har släckningsutrustning att komma, vilket kan medföra att hela ön de vistas på brinner ner inklusive kanske både vilda och tama djur.

En tyst kajak kan skrämma mer än en motorbåt då kajaken dyker upp från ingenstans utan förvarning. Och vissa arter är extra känsliga under häckningen och då är fågelskyddet utökat till 100m från strandlinjen för att skydda dessa arter.

Vi vill att alla ska ha tillgång till och kunna njuta av Sörmlands vackra skärgård.  Vi vill informera och sprida kunskap om skärgården och dess värden och hur vi på bästa sätt kan bevara den  biologiska mångfalden för framtiden.
 

medlem? Kan du tänka dig att ta emot info från oss via mail i framtiden?

I vårt arbete med att få ut utskick effektivare och mer miljösmart är e-post en viktig nyckel. Om du kan tänka dig att ta emot information från oss via e-post istället för pappersutskick, kontakta oss på: info@sormlandsskargardsforening.se där du anger namn, telefonnummer, e-postadress (om annan än den du skickar ifrån) så kommer du i fortsättningen att få information digitalt om våra aktiviteter!