Hjärtligt välkommen till ssif- sörmlands skärgårds intresseförening!

 En förening till för dig som älskar Sörmlands skärgård och vill bidra till arbetet med att på ett hållbart sätt förbättra och bibehålla alla de natur- och kulturvärden som finns här!

Aktuellt

Årsmöte

Lördag 12 juni 2021 klockan 11.00
På grund av rådande pandemi måste vi tyvärr frångå traditionen att ha årsmöte vid Långö skola. Vi kommer istället att ha mötet utomhus vid Horsvik precis som förra året. 

 

Temadag

Lördag 3 juli ELLER 10 juli blir det temadag på Hartsö. Vi återkommer med spikat datum längre fram.
 

medlem? Kan du tänka dig att ta emot info från oss via mail i framtiden?

I vårt arbete med att få ut utskick effektivare och mer miljösmart är e-post en viktig nyckel. Om du kan tänka dig att ta emot information från oss via e-post istället för pappersutskick, kontakta oss på: info@sormlandsskargardsforening.se där du anger namn, telefonnummer, e-postadress (om annan än den du skickar ifrån) så kommer du i fortsättningen att få information digitalt om våra aktiviteter!

Vill du bli medlem?

Du blir lätt medlem genom att betala in årsavgiften 100 kr på bankgiro 866-2538. Det är viktigt att du anger namn, mailadress/adress samt telefonnummer när du sätter in pengarna. 

Tusen tack för ditt bidrag!