Hjärtligt välkommen till ssif- sörmlands skärgårds intresseförening!

Aktuellt

årsmötesinbjudan samt handlingar

I filen nedan hittar ni inbjudan till årsmöte samt årsmöteshandlingar.

Dags att betala årsavgiften!
 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2024. Föregående årsmöte beslutade att medlemsavgiften nu ska höjas, därmed ska du i år betala in 150 kr istället för tidigare 100 kr.

Du betalar in avgiften till bankgiro: 866-2538. 
Om du är osäker på om du angett e-postadress till oss får du gärna göra det vid inbetalningen. 

Är du inte medlem än? Det blir du enkelt genom att betala in 150 kr på ovanstående bankgironummer. Det är viktigt att du anger din e-postadress vid inbetalningen så att vi lätt kan skicka information till dig som medlem. 

Vår i skärgården

tidigare projekt som ssif drivit

Leaderprojektet Buskis 2022
Bevarande och utveckling av skärgården i sörmland

Med stöd av Leader Sörmland har projektet "förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland" genomförts mellan sommaren 2021 och våren 2022. Projektet har drivits av SSIF i samarbete med Nyköpings kommun, Trosa kommun, Oxelösunds kommun, Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland samt föreningen Gröna kusten. 
 
Mål och syfte med projektet har varit:

  • En kartläggning och behovsinventering av toaletter och soptunnor i Sörmlands skärgård.
        Här kan ni läsa den sammanfattade rapport som är ett resultat av detta arbete. 
  • En plan för skötsel och ansvarsfördelning.
         Om detta kan ni läsa i ovan redan nämnda rapport samt i slutrapporten som det länkas till                  nedan. 
  • Film om projektet.
        Det blev en mycket trevlig film om den sörmländska skärgården och dess utmaningar, filmen              kan ni se här ovan. 
  • Ett seminarium.
        Seminariet genomfördes den 2 maj i hörsalen på Sörmlands museum. Det är möjligt att titta              på seminariet i efterhand här
  • En sammanfattande rapport om projektet. 
         Rapporten kan ni läsa här
  • Att hitta en samverkansform i form av ett skärgårdsråd för att kunna lyfta frågor som är viktiga för skärgården.
        Under projektet har det startats ett samråd mellan de involverade parterna. Detta är något                  som Region Sörmland nu håller i och vår förhoppning är det ska bli något stadigvarande. 

Varför ville vi driva detta projekt?

Vi vill med detta projekt se hur väl vi är rustade mot en större mängd besökare i skärgården och hur vi kan undvika konflikterna som kan uppkomma när fler människor vistas på samma ställe och nyttjar vackra och ibland känsliga platser i skärgården.

Bakgrunden till inventeringen är att man tror att friluftslivet kommer att öka i hela Sverige och att kajak- och naturturismen ut i skärgården kommer öka. Vilket kommer göra att slitaget på naturen ökar.

En del skärgårdsbor upplever att nedskräpningen ökar när fler ovana friluftsmänniskor vistas i naturen. Många vet inte om att man till exempel inte får elda på berghällar eller att i de flesta naturreservat är det generellt eldningsförbud förutom på iordningställda grillplatser. Många tänker inte på att om en skogsbrand uppstår på en ö så kan det vara väldigt långt för närmaste sjöräddningsbåt/kustbevakning som har släckningsutrustning att komma, vilket kan medföra att hela ön de vistas på brinner ner inklusive kanske både vilda och tama djur.

En tyst kajak kan skrämma mer än en motorbåt då kajaken dyker upp från ingenstans utan förvarning. Och vissa arter är extra känsliga under häckningen och då är fågelskyddet utökat till 100m från strandlinjen för att skydda dessa arter.

Vi vill att alla ska ha tillgång till och kunna njuta av Sörmlands vackra skärgård.  Vi vill informera och sprida kunskap om skärgården och dess värden och hur vi på bästa sätt kan bevara den  biologiska mångfalden för framtiden.

SSIF har i många år diskuterat behovet av ett skärgårdsråd där aktiva föreningar, myndigheter, kommuner och företagare kan mötas och diskutera frågor som berör skärgården. I projektet BUSKIS samverkar skärgårdskommunerna Oxelösund, Trosa och Nyköping samt regionen, länsstyrelsen och utflyktsvägen genom en samrådsgrupp som bildats. 
Projektets syfte  och förhoppning är att hitta en samverkansform i form av ett skärgårdsråd för att kunna lyfta frågor som är viktiga för skärgården.